O, ti, pravi mačo srpski sine, nemoj da si glup. Potpuno je isto kada žene gledaju