Kreiranje unutrašnjih i spoljnih neprijatelja oduvek je bio jedan od omiljenih mehanizama vladavine autoritarnih vladara. Što