Pinterest je nova društvena mreža o kojoj se sve više govori i čiji broj korisnika neprekidno